2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Rūta Marija Vabalaitė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Idėjų prasmė Juozapo Goluchovskio traktatuose

Straipsnyje tęsiame Juozapo Goluchovskio traktatų „Filosofijos reikšmė ištisų tautų ir atskirų individų gyvenime“ ir to, kuris buvo pateiktas 1821 m. Vilniaus universiteto paskelbtam konkursui filosofijos profesoriaus etatui užimti, analizę. Nagrinėjame jo idėjų kaip amžinojo tikrovės prado sampratą bei netarpiškos šio prado įžvalgos galimybės interpretaciją. Konkursiniame traktate „idėjos“ terminas vartojamas kantiškąja prasme, vėliau jis įgyja šelingiškų bruožų. Vis dėlto Schellingo ir Goluchovskio idėjų reikšmės teisingai valstybei sampratos skiriasi. Atkreipiame dėmesį į traktato apie filosofijos reikšmę tropų panašumus į vartotus Platono Valstybėje ir teigiame, kad Goluchovskio „idėjos“ termino vartojimas gali būti suprantamas kaip noras sugrąžinti platoniškąją jo prasmę.

 

Raktažodžiai: Schellingas, Platonas, Immanuelis Kantas, valstybė, intelektualinė įžvalga

https://doi.org/10.24101/logos.2022.46

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu