2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Vytis Valatka
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Scholastinė logika Lietuvoje: eklektizmas ir santykis su Renesanso ir naujųjų amžių filosofija ir logika

Šis tekstas pratęsia ciklą straipsnių, skirtų bendrajai scholastinės logikos Lietuvoje problematikai. Pirmajame ciklo straipsnyje (Valatka 2020) nagrinėtas šios logikos pradžios klausimas, jos tyrimo metodas ir taikoma įrodinėjimo technika. Antrajame straipsnyje (Valatka 2021) tirta šios logikos struktūra, objektas ir forma. Šitas straipsnis skirtas vienam esminių tos logikos bruožų – eklektiniam jos pobūdžiui. Straipsnio autorius susitelkia ties šio eklektizmo priežastimis ir turiniu. Prieinama prie išvados, kad eklektizmas buvo būdingas visoms antrosios scholastikos disciplinoms, tarp jų ir logikai, kurios neatskiriama dalis buvo ir scholastinė logika Lietuvoje. Pagrindinės šio eklektizmo priežastys buvo klasikinės scholastikos krizė bei filosofinis, teologinis ir ideologinis reformacijos / kontrreformacijos kovos frontas. Vis dėlto scholastinės logikos eklektizmas buvo gana riboto, netgi izoliacionistinio pobūdžio. Jis neperžengė scholastinės žinijos ribų – įkūnydama įvairių klasikinės scholastikos krypčių pažiūras ši logika visiškai ignoravo Renesanso ir naujųjų amžių filosofijos ir logikos idėjas bei koncepcijas.

 

Raktažodžiai: scholastinė logika Lietuvoje, eklektizmas, Renesanso ir naujųjų amžių filosofija ir logika

https://doi.org/10.24101/logos.2022.48

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu