2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Aušra Vasiliauskienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Grafienės Marijos Tyzenhauzaitės-Pšezdzeckienės (1823–1890) kūrybinis palikimas

Šiame straipsnyje siekiame menotyriniu požiūriu išanalizuoti, apibendrinti ir įvertinti grafienės Marijos Tyzenhauzaitės-Pšezdzeckienės kūrybinį palikimą. Siekiant tikslo, kelti šie uždaviniai: apžvelgti M. Pšezdzeckienės kūrybą ankstyvojo jos gyvenimo tarpsnio kontekste, įtraukiant ir neišlikusių kūrinių paminėjimus, tokiu būdu praturtinant lietuviškąją istoriografiją naujų faktų, įžvalgų, įvertinti brandžiojo laikotarpio darbus. Tyrime taikomi socialinės dailės istorijos, formaliosios ir ikonografinės prieigos elementai. Grafienės kūryba analizuojama jos gyvenimo įvykių kontekste, bandant pažvelgti, kaip jos šeimyninė ir socialinė padėtis lėmė požiūrį į kūrybą, pastangas kurti ir iki šių dienų išlikusį rezultatą. M. Tyzenhauzaitės-Pšezdzeckienės gyvenime dailė buvo reikšminga jos kasdienybės dalis.

 

Raktažodžiai: Marija Tyzenhauzaitė-Pšezdzeckienė, Tyzenhauzai, Pšezdzeckiai, moterų dailė, Rokiškis

https://doi.org/10.24101/logos.2022.58

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu