2003 - 2022

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 112

:. Kęstutis Žemaitis
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Kunigų seminarija Marijampolėje: atkūrimas

1999 m. buvo atkurta Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarija. Seminarijos atkūrimas turėjo padidinti pašaukimų skaičių, įtakoti kultūrinę Bažnyčios veiklą vyskupijoje. Visgi šios mokslo ir ugdymo įstaigos atkūrimas buvo iki galo neapsvarstytas žingsnis. Nepaisant to, Vilkaviškio vyskupijos seminarijos Marijampolėje atkūrimas ir jos šešerių metų aktyvi akademinė ir ugdomoji veikla tapo reikšmingu Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istoriniu įvykiu, turėjusiu teigiamos įtakos vyskupijos dvasininkų ugdymui ir sielovadinei veiklai.

 

Raktažodžiai: seminarija Marijampolėje, atkūrimas, rezultatai

https://doi.org/10.24101/logos.2022.63

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu