2003 - 2013

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Pro memoria

Gražina Miniotaitė (1948–2013)

Mokslinė mintis

Skirmantas JANKAUSKAS
Esantis ir subjekto tapatybės problema

Dalius VILIŪNAS
D’Holbachas XVIII a . Lietuvoje: libertiniškos pasaulėžiūros aspektai

Agnieška JUZEFOVIČ
Tuštuma kaip netiesioginė komunikacija daoizmo ir budizmo mąstymo tradicijose

Algirdas DEGUTIS
Liberalizmas: metafizinės Ištakos

Stanislovas MOSTAUSKIS
M . Foucault apie paradoksalią draudžiamų ir meninių kalbų giminystę

Nijolė AUKŠTUOLYTĖ
Matematinės mokslo kalbos paradigmos formavimasis epistemologiniuose tyrimuose

Vaiva DARAŠKEVIČIŪTĖ
Estetikos sampratos transformacijos ontologinėje hermeneutikoje: H .-G . Gadameris, l . Pareysonas

Aktualioji tema

Eugenijus DANILEVIČIUS
Profesinio pašaukimo indentifikavimo kompetencijos ugdymas – asmenybės tiesos apie save pažinimo prielaida

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis . Trečioji knyga . Apvaizda . 84–85 skyriai

Menas

Antanas ANDRIJAUSKAS
Vingiuotas Adomo Galdiko kelias į abstraktaus ekspresionizmo erdves

Adomas GALDIKAS (1893–1969). Tapyba

Kultūra

Laima ŠINKŪNAITĖ
Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste

Antanas ANDRIJAUSKAS
Meno sociologijos tradicijos transformacija kritinėje P . Bourdieu koncepcijoje

Rūta Marija VABALAITĖ
Paradigminių meno pokyčių sampratos

Aušra MALKEVIČIŪTĖ
Baimės apraiškos lietuvių kultūrinėje sąmonėje: mitų ir stebuklinių pasakų filosofinė analizė

Valdas PRUSKUS
Vertybės ir kultūrinis indentitetas komunikacijos kontekste

Jaunųjų opusai

Milda SUBAČIŪTĖ
Animacija: tikrovės vaizdavimas ir didaktika (pabaiga)

Andrius TAMOŠEVIČIUS
Ikiobjektinis santykis su pasauliu M. Merleau-Ponti fenomenologijoje ir Dzeno mąstymo tradicijoje (pabaiga)

Konstantinas ANDRIJAUSKAS
Tarptautinių santykių analizės virsmai regionų iškilimo epochoje: regioninio lygmens galios asimetrijos teorinis modelis

Žilvinas VAREIKIS
Nonkonformizmas ir kritinė refleksija autentiškoje filosofinėje mąstysenoje (pabaiga)

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@post.omnitel.net