2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 88

:. Eugenijus Danilevičius
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Pagalba moksleivių pasaulėžiūros savikeitai krikščionybės ir vartotojiškumo ideologijos priešpriešos kontekste

Straipsnyje ieškoma atsakymų į klausimus: Kokios yra vartotojiškumo ideologijos įtakos moksleivių pasaulėžiūros formavimuisi pagrindinės pasekmės? Kaip tikybos mokytojas gali padėti moksleiviams išsklaidyti dėl vartotojiškumo ideologijos įtakos susikurtas iliuzijas ir kurti savo gyvenimą vadovaudamiesi krikščioniškuoju mokymu? Kaip moksleivius galima padrąsinti suvokti savo gyvenimą kaip Dievo dovaną ir palaiminimą? Kaip krikščioniškos jaunimo bendruomenės galėtų teikti pagalbą moksleivių pasaulėžiūros savikeitai? Straipsnio pabaigoje pateikiamos teoriškai pagrįstos šio tyrimo išvados ir iškeliami probleminiai klausimai naujiems tyrimams.

 

Raktažodžiai: moksleivių pasaulėžiūros savikeita, krikščionybės ir vartotojiškumo ideologijos priešprieša, krikščioniškosios jaunimo bendruomenės

175 - 185 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu