2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 88

:. Lina Gotautė
       Lietuvos estetikų asociacija

 

Santrauka

 

Japonų estetinių kategorijų „wabi“ ir „sabi“ sklaida Kamakuros epochoje

Straipsnis skirtas wabi ir sabi estetinių kategorijų apžvalgai Kamakuros laikotapiu (1185–1333). Aptariamas viduramžių feodalinės Japonijos kontekstas bei jo metu susidariusios sąlygos formuotis samurajiškos įtakos veikiamoms zen budizmo idėjoms bei wabi ir sabi kategorijų sampratoms. Grožio samprata, besiremianti asketizmu, paprastumu, senovinės patinos žavesiu, realistiniu vaizdavimu, analizuojama pasitelkiant konkrečius poezijos, skulptūros, tapybos, architektūros kūrinius, kurie dienos šviesą išvydo Kamakuros laikotarpiu bei įgavo bendrų zen budizmo ir wabi-sabi estetikos bruožų, puikiai reprezentuojančių Kamakuros laikotarpio žmogaus pasaulio matymo aspektus ir estetikos kūrimą aplinkoje. Kamakuros estetikos laikotarpis nepraranda savo aktualumo ir dabartinės globalios visuomenės epochoje, kai remiantis wabi-sabi kriterijais, galima atrasti esminius skirtumus ne tik feodalinio laikotarpio, bet ir šių laikų Rytų ir Vakarų tradicijose.

 

Raktažodžiai: wabi, sabi, zen budizmas, Kamakura, Fujiwara no Teika, emakimono, Unkei

213 - 217 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu