2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 88

:. Gintaras Kabelka
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Konfliktai Lietuvos filosofijos istoriografijoje nepriklausomybės laikotarpiu

Straipsnyje analizuojama nepriklausomybės laikotarpio Lietuvos filosofijos istoriografija konflikto sociologijos požiūriu. Remiamasi H. White’o įžvalgomis apie skirtingų istorinio lauko įsivaizdavimo būdų ikikritiškumą ir nebendramatiškumą bei sociologijos teorijomis, kurios konfliktą traktuoja kaip mokslinės komunikacijos esminę formą. A. Šliogeris gynė homonominę nuostatą, teigiančią, kad egzistuoja vienintelė teisinga, nuo laiko ir kultūrinio konteksto nepriklausoma filosofinio teksto interpretacija, o jos teisingumo pagrindas yra pati tikrovė. Ši nuostata priešpriešinama heteronominei, teigiančiai interpretacijų įvairovę. Kraštutinis formizmas su anarchistine ideologine potekste (G. Mažeikis) konfliktuoja su visomis kitomis aiškinimo strategijomis. Nagrinėjamas konfliktas kontekstualizmo viduje tarp problemų istorijos atstovo R. Plečkaičio ir filosofijos istoriko publicisto B. Genzelio.

 

Raktažodžiai: konfliktas, Lietuvos filosofija, homonomija, heteronomija, kontekstualizmas..

37 - 50 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu