2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 88

:. Rasius Makselis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Pseudo Dionisijo Areopagiečio įžvalgos apie gyvybę dieviškosios raiškos (prohodos) kontekste

Straipsnis skirtas krikščioniškojo neoplatonizmo atstovo, žinomo Dionisijo Areopagiečio pseudonimu, gyvybės, kaip vieno iš Dievo vardų, sampratos analizei. Šios sampratos filosofinių prieladų aptarimas leidžia atskleisti Dionisijaus atliktą radikalią pamatinės neoplatonizmo filosofijos kategorijos „dalyvavimas“ transformaciją, kuri leidžia autoriui pateikti savitą ir filosofiškai efektyvią „gyvybės“, kaip vienos iš Dievo raiškos (prohodos) dovanų, kurias priima kompleksiška gyva būtybė, sampratą.

 

Raktažodžiai: neoplatonizmas, patristika, teologija, Peudo Dionisijas Areopagietis, Proklas, Plotinas..

18-30 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu