2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 88

:. Loreta Poškaitė
       Lietuvos Kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Klasikinės kinų ir Vakarų estetikos lyginimo problemos

Viena svarbiausių kliūčių ir netikslumų lyginamuosiuose tyrimuose, kai gvildenami kinų ir Vakarų estetikos panašumai ir skirtumai, straipsnio autorė laiko perdėm apibendrinamojo pobūdžio požiūrius į abi tradicijas. Todėl šiame straipsnyje siekiama nurodyti ir kritiškai įvertinti svarbiausius tokio apibendrinto požiūrio pavyzdžius, įvardyti su jais susijusias klasikinės Vakarų ir kinų estetikos tradicijų lyginimo problemas. Tad pirmiausia bus aptariami svarbiausi kinų ir Vakarų klasikinės estetikos „naratyvai“, jų santykio traktavimas kai kurių sinologų darbuose ir šių naratyvų ištakos abiejų kultūrų filosofinėse pasaulėžiūrose. Bus gvildenama šių filosofinių pasaulėžiūrų įtaka meninės tikrovės traktavimui kinų ir Vakarų meno teorijose bei estetikoje.

 

Raktažodžiai: grožis, pamėgdžiojimas, išraiška, Dao, konfucianizmas, daoizmas, tiesa, tikrovė mene..

30 - 37 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu