2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 88

:. Mindaugas Ragaišis
       Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, Lietuva

 

Santrauka

 

Atsivertimas: eiga ir veikiantys asmenys

Atsivertimas yra Dievo dovana. Malonė kviečia atsiversti ir padeda keisti gyvenimą. Tačiau šis procesas nenubraukia žmogaus indėlio reikšmės. Malonė suponuoja žmogaus pastangas, jo prigimties veikimą. Dėl to atsivertime svarbūs yra ir išoriniai faktoriai, kaip antai aplinkos įtaka, tikinčiųjų bendruomenės ir paskirų jos narių liudijimas bei aktyvus veikimas, taip pat atsiverčiančiojo pastangos surasti atsakymus į iškilusius gyvenimo prasmės klausimus bei tikėjimo mokymo perėmimas ir pritarimas jam širdimi.

 

Raktažodžiai: atsivertimas, krikščioniškas tikėjimas, krikščioniškas gyvenimas.

143 - 153 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu