2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 88

:. Vytis Valatka
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos. Vaizdiniai ir tapatumai medijuotoje kultūroje

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos katedra 2009–2013 m. vykdė kvalifikacinį mokslo darbą „Kūrybinių komunikacijų ir medijų kultūros sąveikos“. Bendroji darbo tema analizuota įvairiuose šiuolaikinio pasaulio ir visuomenės kontekstuose, pagal kuriuos buvo išskirtos jos potemės. Antroji potemė – „Vaizdiniai ir tapatumai medijuotoje kultūroje“. Čia tyrinėti vizualinis ir komunikacinis medijų kultūros aspektai, kūrybinių industrijų poveikis individualiems ir kolektyviniams tapatumams, švietimas ir pilietinio tapatumo ugdymas medijuotos kultūros kontekste, socialiniai ir politiniai stereotipai medijų kultūroje ir t. t. Šiame straipsnyje kaip tik ir pristatomi, analizuojami bei apibendrinami minėtų tyrinėjimų rezultatai.

 

Raktažodžiai: komunikacija, medijos, tapatumai, socialiniai ir politiniai stereotipai, kūrybinės ir kultūrinės industrijos..

50 - 61 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu