2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 88

:. Žilvinas Vareikis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Tarpkultūrinės filosofijos šalininkų tolerancijos sampratos humanistiniai ir edukologiniai aspektai

Esminis straipsnio tikslas – tolerancijos aptarimas atsižvelgiant į vokiškai kalbančių šalių tarpkultūrinės filosofijos kontekstą ir į jo naujoves. Esminiai tyrinėjimo uždaviniai: pirma, suvokti edukologinius ir humanistinius tolerancijos bruožus remiantis tarpkultūrine filosofija, antra, apmąstyti santykį tarp tolerancijos ir jos apraiškų dialogo ir polilogo formose. Autorius tyrinėja pastarąjį tolerancijos aspektą santykyje su tarpkultūrinės filosofijos metodologija. Straipsnyje gvildenamas santykis tarp kultūrinės ir komparatyvinės filosofijos. Autoriaus tyrimas atskleidžia polilogo savitumą nevienalyčių suvokimo perspektyvų kontekste.

 

Raktažodžiai: tarpkultūrinė filosofija, tolerancija, kultūrų dialogas, humanizmas, edukacinis aspektas

192 - 202 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu