2003 - 2016

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 88

:. Kęstutis Žemaitis
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Įkrikščioninimo Sakramentų praktika bizantinėje tradicijoje

Įkrikščioninimo Sakramentų praktika bizantinėje tradicijoje siekia pirmuosius krikščionybės amžius. Tad jau nuo pat pirmųjų krikščionių kartų Sakramentai – Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos, – Rytų krikščionių teologijoje dažniausiai įvardijami paslaptimis, yra teikiami per tas pačias liturgines apeigas, kurios sudaro vieną ir vientisą liturginę praktiką. Nors sakramentų suteikimo liturgijoje yra skirtumų palyginti su Romos katalikų liturginėmis apeigomis, vis dėlto per bizantines apeigas tikintieji gauna tas pačias sakramentines malones. Vienas svarbių šių įkrikščioninimo sakramentų teikimo ir priėmimo bruožų yra tas, kad ta pati praktika taikoma ir kūdikiams. Pakrikštytieji vėliau Eucharistijos sakramentą priima pagal jų Bažnyčios magisteriumo patvirtintas taisykles.

 

Raktažodžiai: sakramentai, įkrikščioninimas, bizantinė tradicija

153 - 159 PDF

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu