2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 90

:. Antanas Andrijauskas
       Vilniaus dailės akademija, Lietuva

 

Santrauka

 

Eurocentrizmo kritika Andre Gunderio Franko koncepcijoje

Straipsnis skirtas vieno įtakingiausių dabartinės ,,pasaulinės sistemos“ teorijos ir civilizacinės komparatyvistikos atstovo Andre Gunder Franko koncepcijai, kurioje šio aštrus eurocentrizmo ideologijos kritiko žvilgsnis yra nukreiptas ne į atskiros visuomenės, o būtent dabartinio pasaulio konfigūracijas nulemiančių civilizacinių sistemų sąveikos mechanizmų ir varomųjų jėgų pažinimą. Jis padeda geriau suvokti išskirtinį ekonominių ir prekybinių ryšių vaidmenį pagrindinių civilizacijos centrų kaitoje. Remdamasis daugybės socialinių ir ekonominių procesų, iš pradžių vykusių Afro-Euroazijos erdvėje besiskleidžiančiose Rytų ir Vakarų civilizacijose, o vėliau tapusių globaliais ir vykstančių visoje planetoje, analize, jis prabyla apie neišvengiamą pastaruosius du šimtmečius viešpatavusios Vakarų civilizacijos nuosmukį ir artėjančius radikalius civilizacinius virsmus. Juos lemia nuolatinės civilizacinių centrų slinktys ir atsirandančios planetoje naujos civilizacinės konfigūracijos, kurios tiesiogiai susijusios su artėjančia didžiausias nenutrūkstamas kultūros tradicijas turinčių ir sparčiai ekonomiškai stiprėjančių Azijos valstybių, ypač Kinijos, sugrįžtančia hegemonija pasaulyje. Iš čia kyla Franko įsitikinimas, jog eurocentrinių prietarų atmetimas, civilizacinių virsmų vidinės logikos pažinimas ir įgytos žinios suteikia žmonijai galimybę imtis konkrečių priemonių šalinat vis didesnę nelygybę tarp turtingųjų ir vargingųjų kraštų.

 

Raktažodžiai: eurocentrizmas, Frankas, ,,pasaulinės sistemos“ teorija, civilizacijos teorija, Indija, Kinija.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.02

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu