2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 90

:. Irena Darginavičienė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Žmogiškasis protas ir antrosios kalbos įsisavinimas

Šiame straipsnyje nagrinėjami užsienio kalbos įsisavinimo efektyvumą lemiantys veiksniai, didinantys sėkmingą ir organišką gebėjimą komunikuoti negimtąja kalba. Užsienio kalbų įsisavinimo sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių, kuriuos sąlygoja žmogaus protas. Pagrindiniai sėkmę lemiantys faktoriai yra žmogaus intelektas, gabumai, asmenybė bei motyvacija. Didelę įtaką turi mokymo(-si) strategijos, stilius bei individualūs skirtumai. Straipsnyje analizuojami užsienio kalbų įsisąvinimo teoriniai ir eksperimentiniai tyrimų duomenys. Pagrindiniai nagrinėjami aspektai yra: Gardner-io intelektų teorija; skystas ir kristalizuotas intelektas, praktinis ir emocinis intelektas; informacijos apdorojimo procesai; fenomenologija, kuri tiria klasikinį ir operantinį mokymą; įvairios asmenybės įtakos teorijos; gabumų konstrukcijos; motyvacija ir svarbios besimokančiųjų kognitivinės charakteristikos.

 

Raktažodžiai: užsienio kalbų mokymas (-is), intelektas, gabumai, asmenybė, motyvacija, asmeniniai skirtumai.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.15

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu