2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 90

:. Aušra Malkevičiūtė
       Nepriklausoma tyrėja, Lietuva

 

Santrauka

 

Žmogaus būties vienumo samprata dvasinėje lietuvių kultūroje: filosofinė liaudies pasakų analizė

Straipsnyje nagrinėjama žmogaus būties vienumo samprata, susiformavusi archajiniu kultūros tarpsniu, perteikta lietuvių liaudies pasakomis. Pasakų simbolių filosofinė analizė atskleidžia sampratos egzistencinę vertę, aktualią ir modernios kultūros atstovui, siekiančiam patirti asmenybės vientisumą. Žmogaus būties vienumas apibrėžiamas per keturias pasaulio kryptis, kurios simbolizuoja asmens kuriamą santykį su vidiniu aš, bendruomene, gamta, protėviais ir Dievu. Straipsnyje analizuojami būdai ir sąlygos harmoningam ryšiui formuoti.

 

Raktažodžiai: žmogaus būties vienumas, harmonijos sąlygos ir būdai, asmenybės vientisumas, egzistencinė vertė

https://doi.org/10.24101/logos.2017.09

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu