2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 90

:. Domantas Milius
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Richardas Wagneris ir kino muzika: leitmotyvo vaidmuo

Straipsnyje apžvelgiama leitmotyvo kaip muzikinės dramos – sinkretinės meno formos – principinis komponavimo technikos susiformavimas vokiečių vėlyvojo romantizmo epochos Richardo Wagnerio kūryboje reformuojant operos žanrą. Apibrėžiamas leitmotyvo vaidmuo dramaturijos (pasakojimo) plėtojimo kontekste ir jo kaip kūrybos principo vartojimas kuriant psichologinius asociatyviuosius ryšius, nusakančius veikėjų emocijų kitimą, kuris gali būti išreiškiamas muzikos kontekste. Praktiškai įsigilinti į leitmotyvo svarbą kino muzikoje pasitelktas Vytauto Žalakevičiaus filmas Adomas nori būti žmogumi, kurio muzikos autorius Eduardas Balsys, naudodamas leitomtyvų sistemos principą filmo siužeto dramaturgijoje, konstruoja emocinį filmo vientisumą ir duagiaprasmiškumą. Šiuo pavyzdžiu straipsnyje daroma išvada, kad Richardo Wagnerio leitmotyvų sistema ir filosofija tiesiogiai pritaikyta kino filmų muzikoje.

 

Raktažodžiai: Richardas Wagneris, Vytautas Žalakevičius, leitmotyvas, Gesamtkunstwerk

https://doi.org/10.24101/logos.2017.16

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu