2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 90

:. Laima Šinkūnaitė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

28 šventųjų pranciškonų observantų atvaizdai Šv. Jurgio Kankinio konvento bažnyčioje

Kauno Mažesniųjų brolių pranciškonų observantų konvento Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje saugomas unikalus baroko dailės paminklas – 28 šventųjų kankinių ir išpažinėjų atvaizdai. Ankstyviausių žinių apie minėtus paveikslus randame šio konvento archyve, kuriame rašoma, kad 1741 m. buvo ant drobės nutapyti minėtieji atvaizdai. Mūsų dienas šie vienuolių paveikslai pasiekė labai blogos būklės. Vis dėlto neturime tokių galerijų, kokia būtų ši, jei ant drobės tapyti paveikslai būtų restauruoti. Kiekviename atvaizde atsiskleidžia nutapytojo kelias į šventumą. Kiekvieno paveikslo apačioje būta užrašyto poetiško teksto, kuris apibūdina nutapytąjį vienuolį. Šio objekto tyrimas – tai dar viena galimybė pamatyti kelią į šventumą ir kelią į dailę.

 

Raktažodžiai: ikonografija, barokas, šventieji pranciškonai observantai, Lietuvos dailė.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.14

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu