2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 90

:. Tadas Snuviškis
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Budistinė saṃdhinirmocana ir H. G. Gadamerio hermeneutika: lyginamoji analizė

Gadamerio hermeneutika ir budistinė saṃdhinirmocana ‒ tai dvi skirtingų tradicijų interpretacijos teorijos, turinčios bendrų tarpusavio paralelių. Saṃdhinirmocana glaudžiai susijusi su religiniu budizmo kontekstu ir plėtojosi kaip Budhos žodžių (Buddhavācana) interpretavimo gairės. Panašumus tarp Gadamerio hermeneutikos ir saṃdhinirmocanos galima nurodyti įvairiais lygmenimis. Darbe išskirtas Gadamerio Sache selbst ir saṃdhinirmocanos paramārtha, kurie abiejose teorijose veikia kaip interpretuojamojo objekto tikrumą suteikianti sąlyga. Abiejose teorijose taip pat ypač svarbus interpretacijos situatyvumo momentas. Gadamerio hermeneutikoje ir saṃdhinirmocanoje siekiama ne objektyvaus supratimo, o kitokio – galinčio priimti kito intenciją išsaugant jos esmę, tačiau ją išskleidžiant skirtingais profiliais.

 

Raktažodžiai: komparatyvistinė filosofija, H. G. Gadameris, budizmas, hermeneutika

https://doi.org/10.24101/logos.2017.17

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu