2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 90

:. Vilija Targamadzė
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Vertybės sampratos turinio erdvė ir jos reikšmė asmens gyvenime ir valstybės politikoje

Vertybės yra svarbios žmogaus ir valstybės gyvenime, tačiau jų samprata ir reikšmė yra skirtingai suprantamos ir interpretuojamos. Tai priklauso nuo metodologinės prieigos. Straipsnio tikslas – išryškinti vertybių sampratos daugiaaspektiškumą ir jų reikšmingumą asmens gyvenime ir valstybės politikoje. Tuo tikslu šalia teorinių samprotavimų pasitelkiamas ir 2016 m. atliktas tyrimas. Aiškėja, kad nors visi informantai savitai interpretuoja vertybių turinį, jie neabejoja vertybių svarba asmeniniame gyvenime ir valstybės politikoje. Vertybėms gali būti suteikta skirtinga svarba, pateikta savita jų interpretacija ir reikšmės vertinimas žmogaus gyvenime ir valstybės politikoje, tačiau kiekvienu atveju moralinis vertybių vertinimo patikimumas yra dorybių etika. Tad vertybės ir dorybės sąryšingos – žmogaus ir valstybės politikos navigacinė sistema turėtų būti kuriama dorybių ir su jomis susaistytų vertybių pagrindu.

 

Raktažodžiai: vertybės, jų samprata, reikšmė asmeniniame gyvenime, valstybės politika

https://doi.org/10.24101/logos.2017.10

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu