2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 90

:. Rūta Marija Vabalaitė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Mąstymo reikšmės interpretacija pirmajame Juozapo Goluchovskio traktate

Straipsnyje analizuojamas Juozapo Goluchovskio, lenkų kilmės filosofo, XIX a. pradžioje trumpai dėsčiusio Vilniaus universitete, traktatas Žvilgsnis į matematikos įtaką žmogaus išsilavinimui. Goluchovskio teiginiai apie matematinio mąstymo reikšmę nagrinėjami juos lyginant su Kanto, Fichte‘s, Schellingo bei Schillerio idėjomis. Prieinama prie išvados, kad traktate romantinės filosofijos bruožai yra tik fragmentiški, kad jausmas intelekto ir proto sąskaita dar nėra sureikšminamas, kad įžvelgiama ir akcentuojama visų pažinimo galių darnos būtinybė.

 

Raktažodžiai: matematika, pažinimas, protas, jausmas, vaizduotė, vokiečių romantizmo filosofija

https://doi.org/10.24101/logos.2017.08

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu