2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 91

:. Antanas Andrijauskas
       Vilniaus dailės akademija, Lietuva

 

Santrauka

 

Metaforiška Aleksandro Vozbino tapybos poetika

Straipsnis skirtas vieno iškiliausių dabartinių Lietuvos tapytojų Aleksandro Vozbino kūrybos analizei. Daugiausia dėmesio skiriama svarbiausiems jo intelektualinės ir tapybinės evoliucijos vingiams, santykiams su mokytojais ir įvairioms jo tapybą paveikusioms įtakoms. Glaustai analizuojamos pagrindinės individualaus tapybos stiliaus tapsmo tendencijos: ekspresionistinė, siurrealistinė, lyrinės abstrakcijos ir dekoratyvi. Aptariami santykiai su Vilniaus miesto architektūrine fizionomika, Lietuvos gamta, amžininkais ir kelionėse patirtais įspūdžiais. Gvildenami pagrindiniai dailininko kūryboje vyraujantys tapybos žanrai: istorinis paveikslas, peizažas, natiurmortas, aktas. Vozbinas čia traktuojamas kaip subtilus ekspresyvios tapymo manieros, emocionalios spalvos ir kolorito meistras, kurio meistriškumas pirmiausia skleidžiasi per ekspresyvų potėpį, vingrių linijų žaismą, emocionalią spalvinę ir kolorito gamą.

 

Raktažodžiai: Vozbinas, lietuvių tapyba, modernėjimas, peizažas, ekspresyvumas, spalva, koloritas.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.30

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu