2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 91

:. Rolandas Bartkus
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Žmogaus problema technikos amžiuje: metafizika ir etika

Straipsnis skirtas žmogaus problemos, kurią iškėlė lietuvių išeivijos filosofas Juozas Girnius XX a. viduryje, permąstymui tame pačiame technikos, tik jau nūdienės, kontekste. Atkreipdami dėmesį į žmogišką technikos prigimtį ir techniškajam žmogui gresiančius pavojus, t. y. spręsdami antropotechninių darinių – žmogaus tęsinių – klausimus, aptarsime išminties ir technikos, metafizikos ir etikos, galimybės ir būtinybės, laisvės ir atsakomybės bei kitas pamatines perskyras. Šuolaikinė technika peržengia daiktinės gamtos kaip savo objekto ribas – atsiranda socialinių santykių (organizacinė) ir „humaniškoji“ technika kaip žmonių vidinio dvasino gyvenimo keitimo, užvaldymo ir gaminimo (arba manipuliavimo) technika.

 

Raktažodžiai: technika, metafizika, etika, apsisprendimas.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.24

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu