2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 91

:. Salomėja Jastrumskytė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Kultūrų sąveikos tvermė sociokultūriniuose virsmuose

Straipsnis skirtas dabartiniame globalėjančiame pasaulyje vis aktualesnei ir itin sarbiai įvairių kultūrų sąveikos problemai, kuri autorės suvokiama kaip konstanta. Tarpkultūrinės sampynos, kultūrų tarpusavio priklausomybė, daugialypiai kultūriniai ryšiai, įtakos, mainai regimi visoje tūkstančių metų civilizacijos istorijoje, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais, plėtojantis komunikacijoms, jie intensyvėja nepaprastai sparčiai, dermės kinta ir darosi vis įmantresnės bei komplikuotesnės, šitaip atspindėdamos sudėtingiausius dabarties sociokultūrinius virsmus. Tačiau kad ir kokius pavidalus įgautų kultūrų sąveika lokaliuose ar globaliuose kontekstuose, ji išlaiko nekintamą savo tvermę, kuri yra vienas esminių bet kurios kultūros, tautos, valstybinio darinio sandų.

 

Raktažodžiai: kultūrų sąveika, daugiakultūriškumas, migracija, globalizacija, tapatumas, kultūra.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.33

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu