2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 91

:. Vladislavs Malahovskis
       Rėzeknės technologijų akademija, Latvija

 

Santrauka

 

Faktoriai, formavę religinę (katalikiškąją) tapatybę: Latgalos pavyzdys istoriniame kontekste

Rytų Latvijos regionas – Latgala. Šis regionas turi bruožų, kuriais išsiskiria Latvijoje: 1) dominuoja katalikybė (Latvijoje vyrauja liuteronizmas); 2) latgaliečių kalba savita; 3) gyventojų etninė sudėtis mišri (ypač minėtinos rusų ir lenkų tautinės bendrijos bei jų kultūrų įtaka). Latgala turi istorinių paralelių ir sąsajų su Lietuva. Straipsnio tikslą – atskleisti katalikiškosios tapatybės bruožus istorinėje perspektyvoje – lėmė pasirinktų klausimų turinio apibrėžtis. Straipsnyje analizuojami šie su katalikiškąja tapatybe susiję klausimai: 1) katalikybės atgaivinimas ir religinė konversija; 2) Katalikų Bažnyčios įtaka kultūriniams ir socialiniams politiniams procesams; 3) katalikiškosios tapatybės dominavimas etninės savimonės atžvilgiu; 4) kapinių švenčių tradicija.

 

Raktažodžiai: Latgala, katalikiškoji tapatybė, katalikybės atgaivinimas, kultūra, etninė savimonė, kapinių šventės.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.34

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu