2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 91

:. Ramūnas B. Malcius
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Pamatinių ontologinių sąvokų išsklaida

Pamatinės ontologinės sąvokos ,,būtis“, ,,buvimas“ ir ,,būvinys“ sudaro trinarę ontologinę skirtį. Išplečiant dvinarę (buvimo ir būvinio) ontologinę skirtį trečiu (būties) nariu, būtina iškleisti šias sąvokas. Remiantis tomizmu paaiškėja, kad būtis turi būti suprasta kaip Dievas. Sąvoka ,,buvimas“ šiame darbe suprantama kaip transcendentalija. Remiantis Kanto transcendentalumo samprata ir Heideggerio buvimo prasmės analize, prieinama išvada, kad buvimas yra būvinio sąlyga ir pagrindas. ,,Būvinio“ sąvokos iškleidimas parodo, kad būvinys yra kūrinys. Tai, kas yra ne-Dievas ir ne-buvimas, turi būti pavadinta ,,būviniu“. Dėl to, kad tik Dievas egzistuoja būtinai, visi būviniai yra kontingentiški.

 

Raktažodžiai: būtis, buvimas, būvinys

https://doi.org/10.24101/logos.2017.38

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu