2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 91

:. Vida Savoniakaitė
       Lietuvos istorijos institutas

 

Santrauka

 

Menas šiuolaikinėse kultūros sistemose Vidurio ir Rytų Europoje (recenzija)

Recenzijoje apžvelgiama ir analizuojama straipsnių rinktinė Art in Contemporary Cultural Systems: Central and Eastern Europe, sudaryta etnologų ir kultūros antropologų Waldemaro Kuligowskio ir Adamo Pomiecińskio iš Poznanės Adomo Mickevičiaus vardo universiteto. Knygos sudarytojai teigia, kad aprašydami ir interpretuodami meną, autoriai siekia įgyvendinti esminius meno etnologijos ir antropologijos tikslus. Menas analizuojamas kultūrinėse sistemose. Šis požiūris išskiria Vidurio ir Rytų Europos visuomenių kūrybos ypatumus. Knygoje pateikti Lenkijos, Lietuvos, Čekijos Respublikos ir Ukrainos tradicinio meno interpretacijų istoriniai tyrimai, šiuolaikinių meno realijų problematikos analizė, meno antropologijos teorinės interpretacijos. Tekstai apie meną atskleidžia, pirma, etninį ir regioninį identitetą iki kultūros transformacijų ir, antra, meno ideologiją, jo politines galias ir šventumo idėjas. Autoriams pavyko įdomiai išryškinti Vidurio ir Rytų Europos meno bruožus.

 

Raktažodžiai: menas, etnologija, meno antropologija, kultūrinės sistemos, Vidurio ir Rytų Europa.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.41

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu