2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 91

:. Dalia Marija Stančienė
       Klaipėdos Universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Rogerio Bacono mokslo vizija

Straipsnyje analizuojama XIII amžiaus pranciškonų mokslininko Rogerio Bacono mokslo samprata. Baconas suvokė mokslo svarbą reformuojant visuomenės gyvenimą, todėl jo tikslas buvo įgyvendinti tarpdisciplininę komunikaciją. Jis siekė sukurti universalią mokslo sistemą (scientia integralis), kurioje derėtų tiek Biblija, tiek filosofija, tiek gamtos mokslai. Jungiančioji grandis šioje mokslų sistemoje yra matematika ir eksperimentinis mokslas (scientia experimentalis). Pasaulio ir gamtos supratimas, Bacono teigimu, galimas tik apjungiant proto ir eksperimento pradus. Bacono mokslo vizija analizuojama remiantis jo traktatu Opus Maius.

 

Raktažodžiai: Rogeris Baconas, scientia integralis, scientia experimentalis, pažinimas, matematika..

https://doi.org/10.24101/logos.2017.25

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu