2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 91

:. Lukas Toliušis
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Etnologijos aspektas etinio reliatyvizmo kontekste

Šiame straipsnyje remiamasi etinio reliatyvizmo idėja, kad kultūriniai skirtumai nulemia besiskiriantį tam tikrų veiksmų moralinės vertės suvokimą. Remiantis šia prielaida analizuojamas etnologijos aspektas etinio reliatyvizmo kontekste. Siekiama aptarti moralinį reliatyvizmą kaip kryptį, kurios kontekste besiskiriantys požiūrio taškai gali nulemti skirtingą moralės suvokimą bei etinį reliatyvizmą, atskirus požiūrio taškus dalinantį pagal skirtumus, egzistuojančius tarp kultūrų. Taip pat nagrinėjamas ir kultūrinis reliatyvizmas kaip kryptis, sudariusi prielaidas atsirasti etnologijos mokslui bei raginanti visas kultūras vertinti remiantis vienodais pagrindais. Straipsnyje daroma išvada, kad išanalizavus atskirų regionų kultūrą, atsivertų naujos perspektyvos, padedančios geriau suvokti unikalų konkrečios kultūros požiūrį į etiką apskritai ir konkrečias etines problemas.

 

Raktažodžiai: etika, etnologija, etinis reliatyvizmas, moralinis reliatyvizmas, kultūrinis reliatyvizmas.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.36

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu