2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 91

:. Žilvinas Vareikis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Europocentrizmo ideologijos virsmai Vakaruose ir jų atspindžiai dabartinėje Lietuvos filosofijoje

Pagrindinis straipsnio tyrinėjimo objektas – europocentrizmo (eurocentrizmo) ideologiniai virsmai, jo filosofinio pagrindimo būdai ir kai kurie esminiai istoriniai pasaulėžiūrinių mąstymo nuostatų pokyčiai užsienio ir dabartinėje Lietuvos filosofijoje. Europocentrinį diskursą darbais ir idėjomis geriausiai Lietuvoje reprezentuoja akademikas Arvydas Šliogeris ir profesorius dr. Algirdas Degutis, o jam oponuojantį – komparatyvistinį arba universalistinį – akademikas Antanas Andrijauskas ir jo mokiniai, iš kurių pirmiausia reikėtų paminėti profesorių dr. Algį Uždavinį ir profesorių dr. Audrių Beinorių. Remiantis Šliogerio, Degučio, Andrijausko filosofiniais tekstais ir užsienio mąstytojų įžvalgomis, straipsnyje aptariamos europocentrizmo apraiškos Lietuvos akademinėje terpėje, prognozuojamos šių dviejų skirtingų filosofinių pozicijų slinktys ir perspektyvos dabartinėje Lietuvos filosofijoje.

 

Raktažodžiai: europocentrizmas, romantizmas, rasizmas, ideologija, Šliogeris, Degutis

https://doi.org/10.24101/logos.2017.37

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu