2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 91

:. Ludwig Wittgenstein
       Vertimas

 

Pastabos apie Frazerio „The Golden Bough“1

1. L. Wittgensteinas I dalies pastabas žymėjosi aptardamas sero Jameso George‘o Frazerio The Golden Bough: A Study in Magic and Religion („Aukso šakelė: magijos ir religijos tyrinėjimas“) pilno dvylikatomio leidimo pirmąjį tomą, jo draugo jam paimto iš The Union Library 1931 m., o II dalies – 1936 m. skaitydamas smarkiai sutrumpinto vienatomio leidimo The Golden Bough asmeninį egzempliorių (London: Macmillan, 1922). Standartinis The Golden Bough leidimas išėjo 1966 m. (London: Macmillan). Toliau nuorodose puslapių numeriais nurodoma į Wittgensteino skaitytus leidimus, o laužtiniuose skliaustuose – į atitinkamas standartinio leidimo vietas. Nuorodos parengtos pagal Pastabų dvikalbį leidimą, iš kurio verstas šis tekstas.

 

Raktažodžiai: Wittgensteinas, Frazeris, „Aukso šakelė“.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.28

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu