2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 92

:. Vaida Asakavičiūtė
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Kultūros krizės samprata Osvaldo Špenglerio filosofijoje

Straipsnyje analizuojamos garsaus vokiečių mąstytojo, gyvenimo filosofijos tradicijų tęsėjo Osvaldo Spenglerio įžvalgos apie civilizacijos raidos dėsningumus ir kultūros krizės gelmines priežastis. Pirmoje dalyje, remiantis kultūros ir civilizacijos disjunkcija, parodoma, kad Spenglerio koncepcijoje, plėtojant vokiečių kultūros filosofijos tradicijas, kultūra išreiškia gyvybingas visuomenės raidos tendencijas – tobulėjimą, asmens laisvę, kūrybinio augimo ir klestėjimo laikotarpį; civilizacija, kaip paskutinioji jos fazė, žymi mirties ir stagnacijos laiką, o kartu išreiškia kultūros krizę kaip autentiškos kūrybos nuosmukį, galiausiai nulemdama kultūros pabaigą.
Antroje dalyje dėmesys sutelkiamas į miesto ir kaimo santykius, kurių analizė išryškina ciklinės civilizacijos ir kultūros raidos prieštaringumą. Nagrinėjamas Spenglerio požiūris į kultūros krizės priežastis ir apraiškas, parodant, jog kaimo aplinkoje klesti gyvoji kultūros dvasia, individualumas, intuicija, natūralumas, laisvė, tradicijos, vertybės, religingumas. Miestas – megapolis, kuris yra civilizacijos produktas, priešingai, įtvirtina aplinką, kuri nulemia masinės kultūros paplitimą, tradicinių vertybių nuvertinimą, vartotojiškumą, pragmatizmą, mados kultą ir paviršutiniškus grožio standartus, kurie destruktyviai veikia kultūros ir meno raidą, sunaikindami autentišką kūrybą bei kultūrines vertybes ir formas.

 

Raktažodžiai: ciklinė kultūros teorija, kultūros krizė, kūryba, kultūra, civilizacija, miestas, kaimas

https://doi.org/10.24101/logos.2017.47

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu