2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 92

:. Jūratė Landsbergytė-Becher
       Lietuvos kultūros tyrimo institutas

 

Santrauka

 

Egzistencializmo motyvai Onutės Narbutaitės kūryboje. Opera „Kornetas“

Onutės Narbutaitės kūryba yra vienas ryškiausių Lietuvos kultūros dabarties ženklų pasaulyje. Jos išskirtinumą lemia keli ypatingi veiksniai: multikultūrinis europinis kontekstualumas ir asmeninis meno ir gyvenimo jungties patyrimas, būdingas romantikų kūrybinei prigimčiai. Čia Narbutaitė save labai stipriai susieja su Vilniumi, jo kultūros istorija ir XX a. pradžios europiniais kontekstais. Kompozitorės kūryboje atsiranda ir vis labiau ryškėja egzistencializmo bruožai, kuriuos lemia jai itin artimi R. M. Rilke’s tekstai ir gyvenimo puslapiai. Tai atveda Narbutaitę į nakties vigilijų, transcendentinių šifrų ir dienos sapnų pasaulį, kuris atsiveria jos naujausiame kūrinyje – daugiasluoksnėje operoje „Kornetas“ (2014) pagal R. M. Rilkę. Šis kūrinys tampa savotiška lietuvių muzikologijos įžvalgų, nuojautų ir tyrinėjimų misterija, refleksijų centru, atliekančiu atskirą egzistencinio meno interpretacijos misiją.

 

Raktažodžiai: Narbutaitė, R. M. Rilke, ,,Kornetas”, dienos sapnai, egzistencializmas, transcendentiniai šifrai.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.58

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu