2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 92

:. Alfredas Buiko
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Anapusinio Dievo samprata Karlo Bartho religijos filosofijoje

Teologo ir religijos filosofo Karlo Bartho imanentiškai tikrovei radikaliai transcendentiško Dievo samprata transformavo XX a. teologiją. Šiame straipsnyje nagrinėjama kitų mąstytojų įtaka Karlo Bartho teologinėms idėjoms bei analizuojama anapusinio Dievo ir Kristaus sampratos šio autoriaus teologijoje bei religijos filosofijoje, taip pat pateikiama šių sampratų kritika.

 

Raktažodžiai: teologija, Karl Barth, transcendencija, Dievas, Kristus.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.63

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu