2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 92

:. Jonas Čiurlionis
       Vilniaus Universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Keturių elementų paradigma antikos moksle

Straipsnyje nagrinėjama keturių elementų paradigma senovės graikų moksle ir filosofijoje. Teigiama, kad ši paradigma yra skirtingas Antikos mokslo sritis siejantis veiksnys. Taigi ši sistema yra holistinio Antikos mokslo pagrindas. Atskleidžiamas ryšys tarp skirtingų Antikos mokslų: fizikos, kosmologijos, matematikos, medicinos. Parodoma, kaip ši paradigma skleidžiasi įvairių laikotarpių autorių mąstyme. Taip pat akcentuojami ir keturių elementų sistemos skirtumai įvairiuose moksluose. Nagrinėjamas paradigmos pritaikomumas.

 

Raktažodžiai: keturi elementai, ugnis, vanduo, oras, žemė, Antikos mokslas.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.42

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu