2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 92

:. Agnieška Juzefovič
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Milognuero gyvenimo būdas pramogos ir žaidimo teorijos kontekste

Pramogų industrijų problematika straipsnyje nagrinėjama per J. Huizingos bei R. Caillois žaidimo sampratos prizmę ir parodoma, kaip šių teoretikų išskirti pamatiniai žaidimų bruožai atsispindi socialinio tango šokyje. Analizuojama, kaip, įsitraukus į tango pasaulį, kinta įprasta žmogaus gyvenimo vaga, susiformuoja specifinis gyvenimo būdas bei stilius: milonguero gyvenimą lydi savitas tempas, susiformuoja naujos, anksčiau žmogui nebūdingos vertybės, etinės normos, filosofinės nuostatos, kinta estetikos samprata ir aprangos stilius. Parodoma, kaip ir kodėl buriasi bendraminčių bendruomenės, kuriose galioja nerašytos taisyklės (codigos). Per kultūrologinę prizmę analizuojami fiziniai, psichologiniai, socialiniai, kultūriniai ir finansiniai pokyčiai, kurie atsiranda kartu su priklausomybe nuo tango bei milongų. Pastaraisiais dešimtmečiais Europoje plinta ir sparčiai populiarėja vis dažniau milongueroms tampanti neatsiejama gyvenimo ir kasdienybės dalimi savita pramogų industrijų šaka – tango festivaliai bei maratonai, siejami su nauja kosmopolitine, su konkrečia geografine erdve nesietina tango šokio samprata.

 

Raktažodžiai: žaidimas, pramoga, tango šokis, milonguero, gyvenimo būdas.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.59

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu