2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 92

:. Tomas Kavaliauskas
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Neužsibaigianti tranzicija Rytų Vidurio Europoje: filosofinė geopolitinių ir socioekonominių permainų refleksija

Šiame straipsnyje analizuojami pokomunistinės tranzicijos pokyčiai ES Rytų-Vidurio Europos šalyse. Sėkmės istorijos tezė dekonstruojama autoriui pateikiant socialinių protestų, socioekonominio neteisingumo, geopolitinės orientacijos pokyčių, teisės viršenybės problemų atvejus. Tačiau kai lyginame tranzicijos kokybę, kurią pasiekė ES Rytų-Vidurio Europos šalys, su tranzicijos kokybe, kurią pasiekė ne ES narė Ukraina kaip Rytų Europos šalis, tuomet sėkmės istorija tampa įtikinamesnė.

 

Raktažodžiai: Europa, tranzicija, NATO, Rytų-Vidurio Europa, Kundera, Norkus, Vattimo, Havelas, Michnikas

https://doi.org/10.24101/logos.2017.56

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu