2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 92

:. Rita Vaičekauskaitė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Pasekėjo įgalinimo prielaidų konstravimas

Šiuolaikinėje visuomenėje skiriama daug dėmesio lyderystei, tačiau pastarąjį dešimtmetį vis labiau – pasekėjams. Dažnai pasekėjas suvokiamas kaip papildantis lyderio vaidmenį. Tačiau pasekėjas yra savarankiškas vaidmuo, kuriam realizuoti yra svarbu suvokti jo unikalumą. Anot Kellerman (2008: 48), atstumas tarp lyderių ir pasekėjų vis mažėja. Tai vyksta dėl daugelio priežasčių: požiūrio į lyderystę kaita, lyderio vaidmens suvokimo plėtra, šiuolaikinės visuomenės iššūkiai hierarchinėms struktūroms. Nors pasekėjo vaidmuo laikomas ne mažiau reikšmingu negu lyderio, tačiau jo vaidmenys įtakos ir galios dimensijų aspektais yra mažai tyrinėta. Galia laikoma vienu svarbiausių visuomenę konstruojančiu ir struktūruojančiu elementu. Įgalinimas yra galios struktūrų kviestionavimas ir dekonstravimas, asmens kritinio mąstymo stiprinimas. Dekonstruotos galios dimensijos leidžia pamatyti, kad pasekėjo išskirtiniai pasiekimai nebūtinai yra susiję su stipria lyderyste: ,,geras pasekėjas gali pasiekti aukštų rezultatų būdamas šalia vidutiniško lyderio“ (Hurwitz, Hurwitz 2009: 328).

 

Raktažodžiai: pasekėjas, lyderis, įgalinimas

https://doi.org/10.24101/logos.2017.61

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu