2003 - 2017

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 92

:. Vytis Valatka
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Mokslų klasifikacija, hierarchija ir subordinacija scholastinėje mokslo teorijoje

Straipsnyje nagrinėjamos vienos svarbiausių scholastinės mokslo teorijos temų: mokslų klasifikacija, hierarchija ir subordinacija. Straipsnio autorius susitelkia ties šių scholastinių procedūrų teorinėmis ištakomis ir kriterijais. Prieinama prie išvados, kad scholastinėje mokslo teorijoje perimtas aristotelinis mokslų skirstymas į teorinius ir praktinius, tačiau kūrybiniai mokslai neteko savarankiškos mokslų srities statuso. Kita vertus, pastebima, kad ne visi scholastai praktiniams mokslams priskyrė tikrojo mokslo statusą. Mokslų hierarchijos rėmuose išskirti du vienų mokslų pirmumo kitų mokslų atžvilgiu atvejai: a) pagal pačią mokslų prigimtį; b) žmogiškojo pažinimo požiūriu. Galiausiai fiksuoti du mokslų subordinacijos, arba pavaldumo, atvejai: a) pagal mokslų prielaidas; b) pagal tiriamus objektus.

 

Raktažodžiai: teoriniai ir praktiniai mokslai, mokslų hierarchija, subordinuojantis mokslas

https://doi.org/10.24101/logos.2017.44

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu