2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Antanas Andrijauskas
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Metafizinės gelmės ieškojimas Antano Savickio (Tonio Viberio) tapybinėse meditacijose

Straipsnis skirtas jaunesniosios kartos tapytojo Antano Savickio (Tonio Viberio) kūrybinio stiliaus savitumo analizei. Jame glaustai aptariamos dailininko kūrybos ištakos, pagrindiniai kūrybinės evoliucijos vingiai, patirtos įtakos, sąlyčiai su įvairiomis modernistinio ir postmodernistinio meno kryptimis. Dailininko tapyba kupina gaivališkų kūrybos proveržių, ekspresyvumo, dvasios nuskaidrėjimo, liūdesio, slogaus nerimo ir kitų intymiausių nuotaikų, kurios skleidžiasi per jautriausius koloritinius atspalvius, sudėtingus formų, ritmų, linijų ir faktūrų santykius. Abstrakti forma, vingri linija ir emocionali spalva tampa pagrindiniais tapytojo plastinės kalbos elementais, padedančiais tapomoje erdvėje išgauti muzikalumo ir harmonijos efektus. Straipsnyje pristatomi svarbiausi dailininko kūriniai, aptariamos jų meninės išraiškos priemonės.

 

Raktažodžiai: Antanas Savickis (Tonis Viberis), Lietuvos tapyba, lyrinė abstrakcija, abstraktus ekspresionizmas.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.78

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu