2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Rūta Bagdanavičiūtė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

M. Heideggerio egzistencinė ontologija kalbinėse „tarp“ sūpuoklėse

Šiame straipsnyje analizuojama egzistencinė M. Heideggerio ontologija, atskleidžiant jos skirtingumą nuo lietuvių filosofo A. Šliogerio būties teorijos. Parodomas skirtingas kalbos ir būties santykio traktavimas. išryškinama, kad A. Šliogeris mato kalbos transcendenciją kaip kelią būties link, kuri atsiveria teorinei žiūrai subjekto–objekto priešstatoje. Ši teorija parodoma kaip atsvara daugiaprasmiškumą, pasaulio interpretaciškumą išpažįstančioms teorijoms, taigi ir M. Heideggerio egzistencinės ontologijos sampratai, siejamai su ontologine hermeneutika.
Analizuojama vokiečių filosofo faktiškumo hermeneutika kaip sudaranti prielaidas interpretacijai kalboje. Atskleidžiama egzistencija A. Šliogerio kritikuojamose „didžiojo tarp sūpuoklėse“, jose išsaugant įcentrinę kryptį. Parodoma, kad šios sūpuoklės yra įsūpuotos pačios Heideggerio egzistencinės ontologijos sampratos, atveriančios kinetinę būties struktūrą, siejamą su štai­būties laikiškumu ir istorijos interpretacijomis.

 

Raktažodžiai: Rorty,Gadameris, Derrida, Levinas, dialogas, polilogas, interpretacinė tėkmė, tiesa, pragmatizmas. .

https://doi.org/10.24101/logos.2017.69

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu