2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Darius Daukšas
       Lietuvos istorijos institutas

 

Santrauka

 

„Savas“ ir „kitas“ Norvegijos visuomenėje: Norvegijos lietuvių atvejis

Straipsnis grindžiamas lauko tyrimais, atliktais osle ir stavangeryje (Norvegija). straipsnyje kalbama apie imigrantų iš lietuvos integravimosi į Norvegijos visuomenę problemas per „savo“ ir „kito“ perspektyvą, Nagrinėjami imigrantų požiūriai ir santykiai su dominuojančia dauguma (norvegais) ir kitomis migrantų grupėmis Norvegijoje. Žiūrima, kokios imigrantų strategijos veikia kaip integruojančios į Norvegijos visuomenę, o kokios, atvirkščiai, veikia kaip atskirtis.

 

Raktažodžiai: lietuviai Norvegijoje, imigracija, identitetas.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.75

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu