2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Mantas Antanas Davidavičius
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Etinės ir estetinės ekosofijos prieigų priešprieša

Straipsnyje ekosofiniai diskursai sugrupuojami į etinės ekosofijos ir estetinės ekosofijos tipus pagal pasitelkiamų filosofinių argumentų pobūdį. Abiem šiems tipams iliustruoti straipsnyje nagrinėjama po vieną žymų jiems priskirtiną autorių ir kūrinį.Toks ekosofinių diskursų skirstymas leidžia pastebėti, jog plėtojant ekologinės etikos argumentus (etinę ekosofiją) yra tam tikra tendencija ignoruoti svarbius patyrimo reiškinius ginamos abstrakcijos labui. o plėtojant estetinius (t. y. patyrimo) argumentus ir estetinę ekosofiją, dažnai suspenduojama etikos sritis, mėginimai išsižadėti tapatybės užsibaigia veiksnumo ir atsakomybės išsižadėjimu.Todėl abi ekosofinės kryptys atrodo neadekvačios ir nepajėgios iš esmės spręsti ekologines problemas.

 

Raktažodžiai: ekosofija, ekologinė etika, netapatybė, kaukė

https://doi.org/10.24101/logos.2017.81

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu