2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Vytautas Radžvilas
       Vilniaus Universitetas, Lietuva

 

Santrauka

 

Kelios pastabos postmoderniosios globalizacijos prieštaravimų klausimu

Straipsnyje nagrinėjamos XXI a. postmoderniosios globalizacijos ir globalizmo plėtros tendencijos bei prieš- taravimai. Teigiama, kad gilėjant globalizacijai, silpnėja ir irsta moderniojo individo tapatumą laidavusios pagrindinės intersubjektyvios komunitarinio gyvenimo formos – visuomenė, tauta ir nacionalinė valstybė. Kartu didėja demokratijos krizė. XX a. pabaigoje puoselėti lūkesčiai, kad „trečioji demokratizacijos banga“ baigsis liberalios demokratijos įsitvirtinimu visame pasaulyje, ne tik neišsipildė, bet išryškėjo priešingos – demokratijos nuosmukio ir minėtos bangos nuoslūgio – tendencijos. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kaip derėtų interpretuoti prieštaringą globalizacijos proceso dinamiką. Keliamas klausimas, ar vidiniai postmoder- niosios globalizacijos prieštaravimai ir antinomijos neliudija, kad ji nebūtinai yra negrįžtamas procesas.

 

Raktažodžiai: demokratija, globalizacija, globalizmas, kosmopolitizmas, nacionalinis identitetas, nacionalinė valstybė.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.64

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu