2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Mindaugas Ragaišis
       Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, Lietuva

 

Santrauka

 

Sakramentai ir evangelizacija

Evangelizacija yra nukreipta į sakramentus. Evangelijos žinios priėmimu užgimęs tikėjimas paprastai yra sutvirtinamas bei palaikomas paskirų sakramentų priėmimu. Sakramentai taip pat turi evangelizacinį matmenį. Jie liudija ir skelbia Dievo gailestingumą bei norą dovanoti išganymą, išreiškia bei įgyvendina širdies pritarimą tikėjimo žiniai, įpareigoja evangelizavimo tarnystei ir suteikia ryžto bei jėgų ją vykdyti.

 

Raktažodžiai: Bažnyčia, sakramentai, evangelizacija, tikėjimas..

https://doi.org/10.24101/logos.2017.79

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu