2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Tomas Saulius
       Lietuvos sporto universitetas

 

Santrauka

 

Ar „sielos hipotezė“ laikytina moksline hipoteze?

Šiandien populiari idėja, kad mokslo pagrindą sudaro „bandymų ir klaidų“ metodas, taigi jokia pripažinta mokslinė teorija nėra apsaugota nuo falsifikacijos naujų faktų akivaizdoje. mokslas nedisponuoja absoliu- čiomis tiesomis. Regis, iš to galime daryti išvadą, kad dualistų „sielos hipotezė“ negali būti atmesta a pri- ori, net jeigu prieštarautų respektabilioms mokslinėms teorijoms. straipsnyje ginama tezė, kad psichinę žmogaus veiklą grindžiančios substancijos postulavimas nėra hipotezė moksline prasme. straipsnyje ana- lizuojami „sielos hipotezės“ episteminio statuso ir filosofinio prasmingumo klausimai. daroma išvada, kad gindami šią „hipotezę“ dualistai tik sudaro aiškinimo regimybę, kuri įtikinama tiek, kiek nematomas skir- tumas tarp argumentacijos ir aiškinimo. antroji išvada yra ta, kad sielos sąvokos cirkuliavimas šiandienos moksliniame diskurse nereiškia jos kaip reguliatyvios idėjos statuso; tai tėra tik kontekstinė kategorija.

 

Raktažodžiai: substancinis dualizmas, psichikos filosofija, faktas, hipotezė, mokslas..

https://doi.org/10.24101/logos.2017.68

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu