2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Aleksandr Sautkin
       Murmansko Arctic valstybinis universitetas, Rusija

 

Santrauka

 

Supratinga vaizduotė: naujos humanitarinės paradigmos link

Straipsnyje iš plačios istorinės ir filosofinės perspektyvos nagrinėjama vaizduotės problema ir atskleidžiama, kad europinė metafizika ilgą laiką ignoravo vaizduotę ir pataikavo protui, todėl siūloma į vaizduotę pažvelgti naujai ir laikyti ją svarbiausia žmogaus kūrybine galia. kaip galimas naujo humanitarinio diskurso šaltinis straipsnyje analizuojamos henrio Cobrino ir gilberto durand’o idėjos.

 

Raktažodžiai: vaizduotė, vaizdinys, juntamas pasaulis, antropologinis perkėlimas, įsivaizduojamas pasaulis

https://doi.org/10.24101/logos.2017.65

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu