2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Tadas Snuviškis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Atgaivinančioji rasa, arba A. Andrijausko žvilgsnis į tradicinę indų estetiką ir meną

Recenzijoje analizuojama prof. habil. dr. Antano Andrijausko monografija, kurioje lietuvių kalba nuosekliai ir ypač išsamiai pristatoma Indijos meno ir tradicinės kultūros istorija bei jos tyrinėjimai. trumpai apžvel- giamos visos 7 monografijos dalys, chronologiškai apimančios laikotarpį nuo Indo upės slėnio civilizacijos iki britų kolonizacijos laikotarpio (Iv tūkstantmetis pr. kr.-1757 m.). Pabrėžiama, jog knyga ypatinga ne tik enciklopedišku svarbiausių Indijos kultūros reiškinių aptarimu, bet ir gausiomis garsiausių indų kultūros žinovų citatomis bei netikėtais palyginimais su kitomis civilizacijos. dar labiau veikalą praturtina teorinę medžiagą papildančios gausios Indijos kultūros paminklus pristatančios iliustracijos.

 

Raktažodžiai: : Indija, indų estetika, indų menas, rasa, komparatyvistinė filosofija, komparatyvistinė estetika

https://doi.org/10.24101/logos.2017.83

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu