2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Nerijus Stasiulis
       Vilniaus Gedimino technikos Universitetas,Lietuva

 

Santrauka

 

Sprachspiel ir ritualas L. Wittgensteino filosofijoje

Ši publikacija pateikiama l. Wittgensteino pastabų apie j. frazerio antropologiją vertimo į lietuvių kalbą proga. ji padeda lokalizuoti šias pastabas platesniame Wittgensteino filosofijos lauke. Nurodoma apriorinė mokslinės žiūros prigimtis ir sykiu apriorinė pačios kalbos kaip pasaulio pasirodymo būdo prigimtis.Teigiama mistinio prasmės „ištakos“ momento svarba. aptariamas į šią ištaką orientuotas Wittgensteino siūlomas žiūros būdas, alternatyvus istoriniam-genetiniam reiškinių traktavimui jų causae požiūriu.

 

Raktažodžiai: Wittgensteinas, Frazeris, Sprachspiel, ritualas.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.70

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu